Vragen art 43 RvO

Artikel 43 betreffende Jeugdoverlast, gebieds- en samenscholingsverbod

“Aan twee jongeren is per direct een gebiedsverbod opgelegd voor het Centrum van Brunssum. De jongeren, 15 en 16 jaar oud, mogen zich tijdelijk niet meer in het centrum van Brunssum vertonen vanwege illegaal wapenbezit en illegaal (zwaar) vuurwerk.” zo verwoordt uw college dit in het persbericht Brunssum legt gebiedsverbod op. Lees meer >> 12-10-2020 …

Artikel 43 betreffende Jeugdoverlast, gebieds- en samenscholingsverbod Lees verder »

Artikel 43 vragen aangaande brief aan horeca en kantines inzake naleving coronamaatregelen

De VVD heeft vandaag kennisgenomen van uw brief richting horeca en sportkantines in Brunssum. Laten wij beginnen met aangeven dat wij begrip hebben voor de inhoud en gezien de huidige landelijke ontwikkelingen ook begrijpen dat u in het belang van de volksgezondheid genoodzaakt bent om de regels stringenter te handhaven. Wij stellen die stap dan …

Artikel 43 vragen aangaande brief aan horeca en kantines inzake naleving coronamaatregelen Lees verder »

Art 43 RvO inzake extreme jeugdoverlast in het centrum van Brunssum

Brunssum heeft momenteel ernstige overlast van jeugd die door de wijken struint en dan met name in de wijk Kerkeveld en het centrum (maar ook andere wijken hebben hier last van). Herhaaldelijk krijgen wij bericht van jongeren die stenen en eieren tegen ramen gooien, verkeersborden omduwen over de openbare weg, burgers lastig vallen, ernstig intimideren, …

Art 43 RvO inzake extreme jeugdoverlast in het centrum van Brunssum Lees verder »

Art 43 RvO Nationaal Sportakkoord en Sportformateur

Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop ze de komende jaren voortgang willen boeken. Klik hier voor de gestelde vragen. …

Art 43 RvO Nationaal Sportakkoord en Sportformateur Lees verder »

Art 43 RvO inzake VV de Leeuw

​Op 5 juni 2018 is een motie aangaande voetbalvereniging de Leeuw door u, middels een toezegging, overgenomen. Wethouder Palmen heeft daarmee expliciet toegezegd een oplossing te realiseren voor een goede permanente opslag van materialen voor voetbalvereniging de Leeuw. Deze oplossing zou dusdanig worden vormgegeven dat ook eventuele toekomstige aanpassingen aan het complex naadloos overgenomen kunnen …

Art 43 RvO inzake VV de Leeuw Lees verder »

Art 43 RvO inzake onrust in Treebeek

​Via verontruste buurtbewoners zijn wij op de hoogte gebracht van zorgelijke ontwikkelingen rond de veiligheid in Treebeek. Naar verluid zijn er problemen met de straatverlichting die met name de straten Horizonstraat en Planeetstraat treffen. Door buurtbewoners is hiervan melding gemaakt bij de gemeente, waarop volgens diezelfde buurtbewoners niet adequaat is gereageerd en over mogelijke maatregelen …

Art 43 RvO inzake onrust in Treebeek Lees verder »

Scroll Up