Vragen art 43 RvO

Art 43: Geluidsoverlast Albert Schweitzerstraat

Heb je een vraag voor onze fractie? Stuur een e-mail naar mail@vvdbrunssum.nl 14 augustus 2023 Op vrijdag 4 augustus heeft ondergetekende – namens de VVD fractie – een werkbezoek gebracht aan het appartementencomplex Albert Schweitzerstraat. Dit op uitnodiging van diverse verontruste bewoners. De bewoners van dit complex ervaren sinds de voltooiing van de Buitenring geluidsoverlast

Art 43: Geluidsoverlast Albert Schweitzerstraat Lees verder »

Art 43: Economische daklozen

Heb je een vraag voor onze fractie? Stuur een e-mail naar mail@vvdbrunssum.nl 26 maart 2023 Geacht college van B & W, Werken of studeren, mentaal en fysiek in goede gezondheid verkeren, maar toch dakloos raken. Het overkomt steeds meer mensen in Nederland. De groep zogeheten economische daklozen groeit snel, dat bevestigen tenminste zes grote gemeenten

Art 43: Economische daklozen Lees verder »

Artikel 43: Dure energie raakt sportclubs: contributie omhoog, consumpties duurder

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarmail@vvdbrunssum.nl 7 september 2022 Geacht College van B&W, De stijgende energieprijzen raken ook de sportaanbieders. Van voetbal tot zwemles, van biljart tot dans en tennis: bij tal van sportclubs gaat de contributie voor leden in de toekomst omhoog. Of moet er meer betaald worden voor een

Artikel 43: Dure energie raakt sportclubs: contributie omhoog, consumpties duurder Lees verder »

Artikel 43 betreffende: Aanlijnplicht Schutterspark

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarmail@vvdbrunssum.nl 9 augustus 2022 Geacht college van B & W,De Brunssumse VVD bereiken vanuit bezorgde burgers berichten over een algehele aanlijnplicht voor honden in het Schutterspark. Voor dit feit zou een collegebesluit in voorbereiding zijn, na akkoord vanuit buurtnetwerk Oost. Dit besluit roept bij de Brunssumse

Artikel 43 betreffende: Aanlijnplicht Schutterspark Lees verder »

Brunssumse VVD stelt vragen over veiligheid reconstructie Trichterweg/Maastrichterstraat

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarmail@vvdbrunssum.nl 7 februari 2022 De afgelopen tijd heeft de Brunssumse VVD veel vragen ontvangen over de reconstructie van de Trichterweg/Maastrichterstraat. De geuite zorgen en de binnen gekregen vragen zagen wij bevestigd tijdens onze campagnebijeenkomst in de wijk. Bewoners geven aan dat de reconstructie voor het oog

Brunssumse VVD stelt vragen over veiligheid reconstructie Trichterweg/Maastrichterstraat Lees verder »

Artikel 43 vragen op grond van art 43 RvO inzake jeugdoverlast in Treebeek

‘Het centrum is schoongeveegd maar het probleem heeft zich inmiddels verplaatst naar de markt in Treebeek, grote groep jongeren die midden op de straat staan en blijven staan als er verkeer aan komt, tot diep in de nacht overlast bezorgt, auto’s bekrast en zelfs een raam heeft ingegooid.’Dit is een van de berichten die de

Artikel 43 vragen op grond van art 43 RvO inzake jeugdoverlast in Treebeek Lees verder »

Artikel 43 vragen inzake afhaken van het woonwarenhuis JYSK als kandidaat voor opvulling van de oostflank

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 maart jongstleden vroeg u als college van B&W, onder stoom en kokend water, aan de gemeenteraad akkoord te gaan met het principebesluit dat het mogelijk moest maken om het Europees distributiecentrum van woonwarenhuis JYSK naar Brunssum te halen. Lees meer >> Antwoord – Lees meer >> 04-06-2021 VVD Brunssum

Artikel 43 vragen inzake afhaken van het woonwarenhuis JYSK als kandidaat voor opvulling van de oostflank Lees verder »

Artikel 43 vragen inzake inzake verhogen toepassingsbereik starterslening in de Gemeente Brunssum

Recent heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin expliciet opdracht is gegeven aan het college om bij de vormgeving van toekomstig beleid onder andere, maar niet uitsluitend, in te zetten op het behouden/aantrekken van de generatie van 25- tot 40-jarigen. Lees meer >> Antwoord – Lees meer >> 22-03-2021 VVD Brunssum

Artikel 43 vragen inzake inzake verhogen toepassingsbereik starterslening in de Gemeente Brunssum Lees verder »

Artikel 43 vragen inzake kwijtschelding OZB en afvalstoffen en rioolheffing voor ondernemers

Iedere dag worden veel mensen getroffen door de gevolgen van de COVID-19 pandemie.Dat geldt niet in de laatste plaats voor ondernemers. Diverse bedrijven zijn in de afgelopen periode ten minste een tijd gedwongen gesloten geweest. Voor de horeca is het zelfs nog geheel onduidelijk wanneer zij hun panden weer mogen openen. Lees meer >> Antwoord

Artikel 43 vragen inzake kwijtschelding OZB en afvalstoffen en rioolheffing voor ondernemers Lees verder »

Artikel 43 vragen inzake kwijtschelding huur Brunssumse verenigingen

Tijdens de begrotingsvergadering, d.d. 10 november 2020, heeft de VVD Brunssum,samen met de PvdA, het CDA en de SP, een motie (zie bijlage 1) ingediend om teonderzoeken of Brunssumse verenigingen die een huurcontract met de GemeenteBrunssum hebben, kwijtschelding van huurpenningen kunnen krijgen voor de periodemaart t/m december 2020. Lees meer >> Antwoord – Lees meer

Artikel 43 vragen inzake kwijtschelding huur Brunssumse verenigingen Lees verder »

Artikel 43 vragen betreffende Strategische aankoop Clemensdomein

Woensdag 28 oktober 2020 sprak de gemeenteraad over de ‘2 e Berap 2020 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2020/66 (versie 2)’. Tijdens deze raadsvergadering ontstond een discussie over het vaststellen van een investeringskrediet ter hoogte van € 350.000,- voor de opwaardering van het gebied rondom het Clemensdomein Lees meer >> Antwoord – Lees meer >> 01-11-2020 VVD

Artikel 43 vragen betreffende Strategische aankoop Clemensdomein Lees verder »

Artikel 43 betreffende Jeugdoverlast, gebieds- en samenscholingsverbod

“Aan twee jongeren is per direct een gebiedsverbod opgelegd voor het Centrum van Brunssum. De jongeren, 15 en 16 jaar oud, mogen zich tijdelijk niet meer in het centrum van Brunssum vertonen vanwege illegaal wapenbezit en illegaal (zwaar) vuurwerk.” zo verwoordt uw college dit in het persbericht Brunssum legt gebiedsverbod op. Lees meer >> Antwoord

Artikel 43 betreffende Jeugdoverlast, gebieds- en samenscholingsverbod Lees verder »

Artikel 43 aangaande herziening van de decentralisatiereserve onderwijs

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Brunssum op dinsdag 22 september jl. is het voornemen van het College aan de orde gekomen om voor 2021 af te zien van de gebudgetteerde jaarlijkse storting van €637.987,- in de decentralisatiereserve onderwijs. Lees meer >> Antwoord – Lees meer >> 28-09-2020 VVD Brunssum

Artikel 43 aangaande herziening van de decentralisatiereserve onderwijs Lees verder »

Artikel 43 vragen aangaande brief aan horeca en kantines inzake naleving coronamaatregelen

De VVD heeft vandaag kennisgenomen van uw brief richting horeca en sportkantines in Brunssum. Laten wij beginnen met aangeven dat wij begrip hebben voor de inhoud en gezien de huidige landelijke ontwikkelingen ook begrijpen dat u in het belang van de volksgezondheid genoodzaakt bent om de regels stringenter te handhaven. Wij stellen die stap dan

Artikel 43 vragen aangaande brief aan horeca en kantines inzake naleving coronamaatregelen Lees verder »

Art 43 RvO inzake extreme jeugdoverlast in het centrum van Brunssum

Brunssum heeft momenteel ernstige overlast van jeugd die door de wijken struint en dan met name in de wijk Kerkeveld en het centrum (maar ook andere wijken hebben hier last van). Herhaaldelijk krijgen wij bericht van jongeren die stenen en eieren tegen ramen gooien, verkeersborden omduwen over de openbare weg, burgers lastig vallen, ernstig intimideren,

Art 43 RvO inzake extreme jeugdoverlast in het centrum van Brunssum Lees verder »

Art 43 RvO Nationaal Sportakkoord en Sportformateur

Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop ze de komende jaren voortgang willen boeken. Klik hier voor de gestelde vragen.

Art 43 RvO Nationaal Sportakkoord en Sportformateur Lees verder »

Art 43 RvO inzake VV de Leeuw

​Op 5 juni 2018 is een motie aangaande voetbalvereniging de Leeuw door u, middels een toezegging, overgenomen. Wethouder Palmen heeft daarmee expliciet toegezegd een oplossing te realiseren voor een goede permanente opslag van materialen voor voetbalvereniging de Leeuw. Deze oplossing zou dusdanig worden vormgegeven dat ook eventuele toekomstige aanpassingen aan het complex naadloos overgenomen kunnen

Art 43 RvO inzake VV de Leeuw Lees verder »

Art 43 RvO inzake onrust in Treebeek

​Via verontruste buurtbewoners zijn wij op de hoogte gebracht van zorgelijke ontwikkelingen rond de veiligheid in Treebeek. Naar verluid zijn er problemen met de straatverlichting die met name de straten Horizonstraat en Planeetstraat treffen. Door buurtbewoners is hiervan melding gemaakt bij de gemeente, waarop volgens diezelfde buurtbewoners niet adequaat is gereageerd en over mogelijke maatregelen

Art 43 RvO inzake onrust in Treebeek Lees verder »

Het verplicht laten verwijderen van hekwerken bij hoekwoningen met 2 zgn. voorgevelrooilijnen

Het is het college bekend dat bewoners van een hoekwoning zich geconfronteerd zien met 2 zgn voorgevelrooilijnen. Hierdoor is het voor deze bewoners/burgers niet toegestaan om een hekwerk langs hun zij/achtertuin te plaatsen dat hoger is dan 1 meter. Klik hier voor de gestelde vragen. 17 mei 2019 VVD Brunssum

Het verplicht laten verwijderen van hekwerken bij hoekwoningen met 2 zgn. voorgevelrooilijnen Lees verder »

Scroll naar boven