Art 43 RvO inzake onrust in Treebeek

​Via verontruste buurtbewoners zijn wij op de hoogte gebracht van zorgelijke ontwikkelingen rond de veiligheid in Treebeek.

Naar verluid zijn er problemen met de straatverlichting die met name de straten Horizonstraat en Planeetstraat treffen. Door buurtbewoners is hiervan melding gemaakt bij de gemeente, waarop volgens diezelfde buurtbewoners niet adequaat is gereageerd en over mogelijke maatregelen niet is gecommuniceerd naar de buurt.

Een tweede punt van zorg betreft de dubbele (poging tot) brandstichting in het voormalig jeugdhonk aan de Planeetstraat (zo mogelijk in verband te brengen met de problemen rond de straatverlichting).
 ​

Klik hier voor de vragen.

Klik hier voor de antwoorden (3 september 2019 )

Scroll naar boven