Artikel 43 vragen inzake kwijtschelding huur Brunssumse verenigingen

Tijdens de begrotingsvergadering, d.d. 10 november 2020, heeft de VVD Brunssum,
samen met de PvdA, het CDA en de SP, een motie (zie bijlage 1) ingediend om te
onderzoeken of Brunssumse verenigingen die een huurcontract met de Gemeente
Brunssum hebben, kwijtschelding van huurpenningen kunnen krijgen voor de periode
maart t/m december 2020.

Lees meer >>

Antwoord – Lees meer >>

Scroll naar boven