Artikel 43 aangaande herziening van de decentralisatiereserve onderwijs

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Brunssum op dinsdag 22 september jl. is het voornemen van het College aan de orde gekomen om voor 2021 af te zien van de gebudgetteerde jaarlijkse storting van €637.987,- in de decentralisatiereserve onderwijs.

Lees meer >>

Antwoord – Lees meer >>

Scroll naar boven