september 2020

Artikel 43 aangaande herziening van de decentralisatiereserve onderwijs

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Brunssum op dinsdag 22 september jl. is het voornemen van het College aan de orde gekomen om voor 2021 af te zien van de gebudgetteerde jaarlijkse storting van €637.987,- in de decentralisatiereserve onderwijs. Lees meer >> Antwoord – Lees meer >> 28-09-2020 VVD Brunssum

Artikel 43 aangaande herziening van de decentralisatiereserve onderwijs Lees verder »

Artikel 43 vragen aangaande brief aan horeca en kantines inzake naleving coronamaatregelen

De VVD heeft vandaag kennisgenomen van uw brief richting horeca en sportkantines in Brunssum. Laten wij beginnen met aangeven dat wij begrip hebben voor de inhoud en gezien de huidige landelijke ontwikkelingen ook begrijpen dat u in het belang van de volksgezondheid genoodzaakt bent om de regels stringenter te handhaven. Wij stellen die stap dan

Artikel 43 vragen aangaande brief aan horeca en kantines inzake naleving coronamaatregelen Lees verder »

Scroll naar boven