Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2020

Op de agenda staat de programmabegroting 2020. Het belangrijkste beleidsmatige sturingsinstrument van 2020. In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat wij hoogst ongelukkig zijn met dit door het college van B en W gepresenteerde stuk.

De financiële situatie is slecht en de rekening daarvoor wordt gewoon 1 op 1 aan de burger gepresenteerd. Hierbij wordt dan wel de kanttekening gemaakt dat het over een paar jaar weer beter zal gaan met de financiële situatie in Brunssum mits de voorgestelde ombuigingen en belastingverhogingen hun effect hebben.

Klik hier voor de woordmelding. 

Scroll naar boven