Artikel 43 vragen op grond van art 43 RvO inzake jeugdoverlast in Treebeek

‘Het centrum is schoongeveegd maar het probleem heeft zich inmiddels verplaatst naar de markt in Treebeek, grote groep ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Artikel 43 vragen inzake afhaken van het woonwarenhuis JYSK als kandidaat voor opvulling van de oostflank

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 maart jongstleden vroeg u als college van B&W, onder stoom en kokend water, ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Jaimy van Dijk gekozen tot lijsttrekker van de VVD Brunssum

Jaimy van Dijk is de nieuwe lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Brunssum. Vanwege de ...
Verder lezen
/ Persbericht

Brunssum is een fijne stad

Dat zo te houden betekent: de mouwen opstropen. Daarvoor is een krachtdadig gemeentebestuur nodig, met oog en zorg ...
Verder lezen
/ Algemeen

VVD Motie gekoelde klaslokalen bij extreme temperaturen

De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 20 april 2021. Gelezen het gemeenteblad nr. 2021/10, ...
Verder lezen
/ Motie

Artikel 43 vragen inzake inzake verhogen toepassingsbereik starterslening in de Gemeente Brunssum

Recent heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin expliciet opdracht is gegeven aan het college om bij de ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Artikel 43 vragen inzake kwijtschelding OZB en afvalstoffen en rioolheffing voor ondernemers

Iedere dag worden veel mensen getroffen door de gevolgen van de COVID-19 pandemie.Dat geldt niet in de laatste ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2021-2025

Lees hier het verkiezingsprogramma van de VVD. Ons nieuwe verhaal. Samen geschreven met 25.000 VVD-leden. Samen aan de ...
Verder lezen
/ Verkiezingen

Artikel 43 vragen inzake kwijtschelding huur Brunssumse verenigingen

Tijdens de begrotingsvergadering, d.d. 10 november 2020, heeft de VVD Brunssum,samen met de PvdA, het CDA en de ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Fijne Sinterklaas

/ Algemeen

Advertentie Hallo Brunssum 2020 week 47

Met o.a. Camerabewaking en preventief fouilleren, aandacht voor ondernemers en verenigingen en lage lastenLees meer >> 18-11-2020 VVD ...
Verder lezen
/ Publicaties

Woordmelding begroting 2021

Voorzitter,Toen we een jaar geleden in de raadszaal de begroting 2020 behandelden, waarbij we als fractie het grote ...
Verder lezen

Horeca spreekuur

Donderdag 19 november 2020 organiseert VVD Brunssum een horeca spreekuur!Nu de horeca wederom dicht is hebben onze ondernemers ...
Verder lezen
/ Nieuws

Artikel 43 vragen betreffende Strategische aankoop Clemensdomein

Woensdag 28 oktober 2020 sprak de gemeenteraad over de ‘2 e Berap 2020 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2020/66 (versie ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Woordmelding bij aankoop panden centrum

Een dik jaar nadat de VVD Brunssum fractie de eerste vragen stelde over de aankoop van de panden ...
Verder lezen

De gemeenteraad van Brunssum vergadert vanavond digitaal

Kijk nu live mee via YouTube. Aanvang 19.00 uur.Zie >> https://www.youtube.com/channel/UCA6bz_Cq8uv6dL93rQSGGjQ 27-10-2020 VVD Brunssum ...
Verder lezen
/ Gemeenteraadsvergadering

Amendement Studiekosten College van B&W

In de 2e Berap 2020 wordt voorgesteld om studiekosten, excursies en congressen te verhogen tot €30.000 voor het ...
Verder lezen
/ Amendement

Motie Vreemd aan de orde van de dag

Geef ondernemer meer ruimte voorafgaande aan de kerstperiode.Nederland sinds maart in een grote gezondheidscrisis verkeert door het uitbreken ...
Verder lezen
/ Motie

Artikel 43 vragen betreffende krimpproject/aankoop hoogbouwflat ‘t Bentjen

De manier waarop het College van B&W van de gemeente Brunssum heeft gehandeld rondom het krimpproject/de aankoop van ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Artikel 43 betreffende Jeugdoverlast, gebieds- en samenscholingsverbod

“Aan twee jongeren is per direct een gebiedsverbod opgelegd voor het Centrum van Brunssum. De jongeren, 15 en ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Samenscholingsverbod in het centrum van Brunssum

De gemeente heeft twee maatregelen getroffen die moeten bijdragen aan het vergroten van de veiligheid in Brunssum: 1 ...
Verder lezen
/ Algemeen

Brunssum legt gebiedsverboden op

Het is al een aantal maanden onrustig in het centrum van Brunssum. VVD Brunssum ontvangt ontzettend veel klachten ...
Verder lezen
/ Algemeen

Artikel 43 aangaande herziening van de decentralisatiereserve onderwijs

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Brunssum op dinsdag 22 september jl. is het voornemen ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Artikel 43 vragen aangaande brief aan horeca en kantines inzake naleving coronamaatregelen

De VVD heeft vandaag kennisgenomen van uw brief richting horeca en sportkantines in Brunssum. Laten wij beginnen met ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Woordmelding Centrumvisie en Uitvoeringsprogramma Centrum 2020-2026

Voorzitter, Vandaag behandelen we als gemeenteraad de nieuwe centrumvisie voor het centrum van Brunssum, alsmede het bijhorende uitvoeringsprogramma ...
Verder lezen
/ Woordmelding

Overvolle afval – hondenpoepbakken

VVD Brunssum ontvangt veel klachten van overvolle poepbakken / afvalbakken in Brunssum. Dit geeft hevige stank en vliegenoverlast ...
Verder lezen
/ Publicaties

Advertentie Hallo Brunssum 2020 week 27

Met o.a. Coranavirus In een heel korte tijd heeft het coronavirus veel veranderd. Juist nu is het belangrijk ...
Verder lezen
/ Publicaties

Hoge VVD onderscheiding voor René Borger en Jack van Oppen

Tijdens het Limburgs Liberaal Festijn zijn René Borger en Jack van Oppen beide door de landelijk partijvoorzitter Christianne ...
Verder lezen
/ Nieuws

Art 43 RvO inzake extreme jeugdoverlast in het centrum van Brunssum

Brunssum heeft momenteel ernstige overlast van jeugd die door de wijken struint en dan met name in de ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Samen komen we hier doorheen

​In een heel korte tijd heeft het coronavirus veel veranderd. Juist nu is het belangrijk dat we elkaar ...
Verder lezen
/ Algemeen

Artikel 38 Inzake coulance inning lokale lasten ondernemers

​Veel ondernemers in onze gemeente hebben of verwachten door de maatregelen tegen COVID-19 acute problemen met betalingsverplichtingen. Deze ...
Verder lezen
/ Artikel 38

Jack van Oppen stopt!

​Na 20 jaar aan de actieve politiek deelgenomen te hebben vindt Jack van Oppen het genoeg. I.v.m. drukte ...
Verder lezen
/ Publicaties

Column Hallo Brunssum 2019 week 47

​Gebrek aan daadkracht en visie breekt Brunssum op Bij het aantreden van de nieuwe coalitie waarschuwden wij al ...
Verder lezen
/ Publicaties

Dag van de Ondernemer

  15 november 2019   VVD Brunssum ...
Verder lezen
/ Algemeen

Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2020

Op de agenda staat de programmabegroting 2020. Het belangrijkste beleidsmatige sturingsinstrument van 2020. In zijn algemeenheid kunnen wij ...
Verder lezen
/ Woordmelding

Art 43 RvO Nationaal Sportakkoord en Sportformateur

Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Onderzoek naar verhogen veiligheid

Onderzoek naar verhogen veiligheidBrunssum onderzoekt op welke manier de politiedatabank Camera in beeld ondersteund kan worden voor meer ...
Verder lezen
/ Publicaties

Hallo Brunssum Politiek 2019 week 43

​Jaimy van Dijk gaat als vader, student en politicus de strijd aan voor een welvarende samenleving.Ruim twee jaar ...
Verder lezen
/ Publicaties

Advertentie Hallo Brunssum 2019 week 43

​De burger Centraal? Welnee, de burger betaalt!De coalitie van lokale partijen strooit al anderhalf jaar zand in uw ...
Verder lezen
/ Publicaties

Column Hallo Brunssum 2019 week 39

​Gebrek aan daadkracht en visie breekt Brunssum op Bij het aantreden van de nieuwe coalitie waarschuwden wij al ...
Verder lezen
/ Publicaties

Dank voor 75 jaar leven in vrijheid

​Fractievoorzitter Frank Joosten, VVD Brunssum over Bevrijding Brunssum Klik hier voor het filmpje op YouTube. 19 september 2019 ...
Verder lezen
/ YouTube

Art 43 RvO inzake VV de Leeuw

​Op 5 juni 2018 is een motie aangaande voetbalvereniging de Leeuw door u, middels een toezegging, overgenomen. Wethouder ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Art 43 RvO inzake onrust in Treebeek

​Via verontruste buurtbewoners zijn wij op de hoogte gebracht van zorgelijke ontwikkelingen rond de veiligheid in Treebeek.Naar verluid ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Motie: Camera in Beeld

De raad van de gemeente Brunssum is unaniem akkoord gegaan met de VVD motie om Camera in Beeld ...
Verder lezen
/ Nieuws

Motie: Gebruik van lachgas verbieden in APV

Op 25 juni heeft de raad van de gemeente Brunssum unaniem een VVD motie aangenomen om te onderzoeken ...
Verder lezen
/ Nieuws

Hoge VVD-onderscheiding voor Erik Koppe

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de VVD in Aalsmeer werd Erik Koppe uit Brunssum blij verrast met de ...
Verder lezen
/ Persbericht

Het verplicht laten verwijderen van hekwerken bij hoekwoningen met 2 zgn. voorgevelrooilijnen

Het is het college bekend dat bewoners van een hoekwoning zich geconfronteerd zien met 2 zgn voorgevelrooilijnen. Hierdoor ...
Verder lezen
/ Vragen art 43 RvO

Jack van Oppen, Statenlid VVD Limburg

Ik ben Jack van Oppen, zelfstandig ondernemer in een familiebedrijf en politicus met ruime bestuurlijke ervaring als oud-wethouder, ...
Verder lezen
/ Provinciale Staten

Verrommeling en graffiti langs de Buitenring Parkstad

De Buitenring is bijna helemaal voltooid. Een mooie stap in de bereikbaarheid van de regio Parkstad.De VVD vindt ...
Verder lezen
/ Nieuws

Vragen inzake criminaliteit rond de feestdagen 2018

Rond de feestdagen is Brunssum opgeschrikt door een groot aantal geweldsincidenten, inbraken en andere vormen van criminele gedragingen ...
Verder lezen
/ Nieuws