Gemeenteraadsverkiezing 2022.

Beste Brunssummer,
Brunssum is een prachtige gemeente! Jij woont in deze fantastische stad met volop kansen en een bloeiend verenigingsleven. Dag in, dag uit zetten onze lokale politici zich in om deze plek nog mooier te maken. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen.

In de afgelopen vier jaar hebben we als partij laten horen hoe wij de toekomst van onze mooie gemeente Brunssum voor ons zien. In dit verkiezingsprogramma kun je per onderwerp lezen waar de Brunssumse VVD zich hard voor heeft gemaakt en wederom hard voor gaat maken de komende jaren. In de kern staat de Brunssumse VVD voor het volgende verhaal.

Een gemeente die klaar staat voor de Brunssummer
De Brunssumse VVD wil een gemeente die werkt voor jou. Dat betekent dat wij onze inwoners stimuleren in plaats van controleren. Met een prettige woonomgeving die veilig is, waar we mensen niet meer laten betalen dan strikt noodzakelijk en waar voorzieningen in de buurt zijn. Een gemeente die regelt dat de straten schoon zijn en zonder wateroverlast, dat kinderen veilig naar school kunnen en waar je dicht bij huis op liefdevolle en passende zorg kunt rekenen. Dat onze gemeente een fijne plek wordt en blijft waar jij prettig kunt wonen, werken en leven.

Een veilige buurt en thuis
Prettig leven betekent óók veilig leven. Daarom heeft de Brunssumse VVD zich al vaak hard gemaakt voor een veilige leefomgeving en het aanpakken van overlast. Bovendien onderhouden we als partij actief contact met bewoners vanuit de verschillende wijken om spelende problemen snel onder de aandacht te brengen en gezamenlijk naar oplossingen te kijken. In de komende periode gaan wij dat wederom met en voor jullie doen. Zo pleitten wij voor extra capaciteit voor handhaving, het opleiden van BOA’s en hard optreden tegen iedere vorm van crimineel gedrag.

Veilig leven in onze wijken betekent voor de Brunssumse VVD ook dat de verkeerssituatie in orde is. Zo willen we dat de 30 km zones in wijken fatsoenlijk ingericht worden. Daarvoor is meer nodig dan enkel een bord neerzetten. Focus in de wijken moet zijn dat voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen, kinderen er kunnen spelen en zowel voor auto als fiets een soepele doorstroming aanwezig is. Vervolgens moet ook de verkeerssituatie van de aanvoerwegen worden aangepakt. Met daarbij een efficiëntie aansluiting richting de Buitenring. Denk daarbij aan plekken als o.a. de Emmaweg, Prins Hendriklaan, Kennedylaan, Lindeplein en Akerstraat/Bodemplein.

Kortom, de Brunssumse VVD vindt het belangrijk dat we daarom nadrukkelijk kijken hoe we de huidige verkeerssituatie nog gezinsvriendelijker kunnen maken. Zo komen we veilig en op tijd aan bij werk, bij familie, onze (sport-) vereniging of op een andere bestemming.

Een bloeiende lokale economie
De Brunssumse VVD wil dat er in Brunssum meer banen bijkomen. Want een baan is zoveel meer dan een inkomen. Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het zorgt voor contact met fijne collega’s. Daarom willen wij dat iedereen in Brunssum mee kan doen. Ondernemers horen voldoende ruimte te krijgen om aan de slag te kunnen. Juist de lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug. We willen niet dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. We geven hen snel en duidelijk antwoord op vragen via het ondernemersloket en denken mee over de beste oplossing. Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat startende ondernemers daadwerkelijk een kans krijgen. Enerzijds willen wij daarom een starterssubsidie beschikbaar stellen. Anderzijds willen wij actief beleid gaan voeren op het tegengaan van de leegstand en ondernemers daarbij ondersteuning bieden. Zowel in het centrum alsook op de diverse bedrijventerreinen.

Goed en betaalbaar wonen
Wonen en leven in Brunssum moet betaalbaar zijn. Dat betekent voor de Brunssumse VVD dat de gemeentelijke lasten laag moeten zijn. Het gemeentelijke beleid moet zo min mogelijk onze inwoners in de portemonnee treffen. Verhogingen van de onroerendezaakbelasting (OZB) zijn voor de Brunssumse VVD dan ook niet bespreekbaar. Tevens vinden we het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden in Brunssum. Of je nu alleen woont, samenwoont met je partner of met kinderen een huis hebt: de woningnood in Brunssum is hoog en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. Als Brunssumse VVD willen wij dat er nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Wij willen daarom alle nog beschikbare bouwgrond in de gemeente Brunssum tot ontwikkeling gaan brengen. We geven voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen en proberen daarmee ook aantrekkelijk te zijn voor jonge gezinnen/starters die mogelijk naar onze gemeente willen verhuizen. Waarbij de Brunssumse VVD zich tevens realiseert dat onze inwoners gemiddeld ouder worden en graag zelfstandig blijven wonen. Met het oog op dat uitgangspunt vinden wij het belangrijk dat er ook voldoende woongelegenheden zijn in de buurt van supermarkten en winkels.

Een hecht verenigingsleven
Brunssum kenmerkt zich als hechte gemeenschap. De Brunssumse VVD ziet het bloeiende verenigingsleven daarbij als het fundament waarop die hechte gemeenschap gebouwd wordt. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat wij als gemeente faciliterend zijn voor al die initiatieven die vanuit het brede verenigingsleven voortkomen. Of het daarbij nu gaat om de buurtvereniging of het buurtnetwerk die activiteiten wilt organiseren, de carnavalsclub of de sportverenigingen, zij moeten allen erop kunnen vertrouwen dat met hun meegedacht wordt. Bovendien is de Brunssumse VVD een partij die graag actief met het verenigingsleven en de verschillende initiatieven binnen het Brunssumse meedenkt en voor hen benaderbaar is.

De Brunssumse VVD gaat graag in gesprek met jou over wat (nog) beter kan in ons Brunssum. Daarom staat de deur altijd open om samen een kopje koffie te drinken. Benieuwd? Spreek een van de Brunssumse VVD’ers dan gerust aan of stuur een e-mail naar mail@vvdbrunssum.nl.

Brunssum, samen vooruit!

Jaimy van Dijk
Lijsttrekker Brunssumse VVD

Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
mail@vvdbrunssum.nl


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven