Waar iedereen fijn kan leven!

Brunssum, waar iedereen op een fijne manier kan leven!

Schone straten zonder rotzooi en hondenpoep, onkruidvrije perken, lege prullenbakken en geen verrommeling van de gebouwde omgeving. Dat is voor de Brunssumse VVD de standaard. De gemeente neemt daarin het voortouw en maakt hierover afspraken met dienstverleners en buurtnetwerken. Daarbij wordt goed gekeken hoe de gemeente kan faciliteren om initiatieven van buurtbewoners te ondersteunen.

Waar evenementen voor vermaak en ontspanning zorgen en
waar altijd wat te doen is

Brunssum is de evenementenstad van Parkstad. Met evenementen als de Parade, de Parelloop, de brede Carnaval, het kerstevenement, de Preuvenemert, de Oktoberfeesten en ga zo maar door, zet Brunssum voor wat betreft evenementen echt de norm. Onze gemeente moet daarin ook een positieve grondhouding aannemen. Dat betekent vertier voor jong en oud, zowel binnen als buiten Brunssum en zet Brunssum bovendien als gemeente positief op de kaart. Eenzelfde geldt voor ons unieke openluchttheater. Waar voorstellingen voor jong tot oud en van laagdrempelig tot iets duurder plaatsvinden. De Brunssumse VVD wilt graag de evenementen alsook het openluchttheater omarmen en versterken. Dat geldt ook voor nieuwe evenementen. Ook zij kunnen op ondersteuning rekenen. Wij willen al die bestaande en nieuwe initiatieven ondersteunen en vooral iedereen aanmoedigen om Brunssum als evenementenstad verder te laten bloeien.

 Waar een rijk verenigingsleven mensen verbindt
Het bruisende verenigingsleven is zo divers dat er haast voor iedereen wel iets in verenigingsverband te doen is. Daar is de Brunssumse VVD heel trots op en dat willen we graag zo houden. Daarom ondersteunen we de verenigingen zoveel als mogelijk en willen we vooral voor hen een behulpzame en betrouwbare samenwerkingspartner zijn. De afspraken die we met verenigingen maken komen we na en zij kunnen op ons rekenen, ook wanneer het wel eens tegenzit. Daar horen kraakheldere afspraken bij over subsidiëring van en de ondersteuning aan die verenigingen. Verenigingen blijven daarmee een belangrijk sociaal fundament voor de gemeente Brunssum.

 Waar iedereen kan meedoen naar eigen kunnen
Iedereen in Brunssum hoort erbij en daar handelen we ook naar. Het goed voor jezelf kunnen zorgen, ook op het gebied van inkomen, is niet vanzelfsprekend. Daarom willen wij dat iedereen kan bijdragen naar eigen vermogen. Wie hulp nodig heeft, krijgt die ook; op het terrein van inkomen, werk en maatschappelijke betrokkenheid. Als gemeente moeten we daarbij voor goede regelingen zorgen, zodat we ook aan onze burgers om eigen verantwoordelijkheid kunnen vragen. Specifiek kijken we daarbij ook naar de regeling voor mensen met een chronische ziekte en/of handicap. De Brunssumse VVD is er voorstander van om deze op te rekken voor mensen die vanwege lichamelijke omstandigheden hiervan gebruik moeten maken.

► Waar de medemenselijkheid de standaard is hoe we met elkaar omgaan en hoe we zorg voor elkaar dragen
Wanneer het tegenzit moet je er niet alleen voor hoeven te staan. Begrip hebben voor elkaar, een helpende hand en een luisterend oor doen wonderen. Daar hoort ook bij dat je elkaar moet kunnen aanspreken wanneer het nodig is. Maar altijd gericht op zorg en aandacht voor wie naast je staat. Als stad moeten we uitdragen dat we zo met elkaar willen omgaan. Een gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven, door met medemenselijkheid haar burgers van dienst te zijn en altijd de helpende hand bieden als dit nodig is. Wij willen onze gemeente hierop nadrukkelijk aanspreken en helpen het beste voor onze inwoners te bieden. Voor de Brunssumse VVD zijn burgers nooit een nummer of een ingericht algoritme.

Uitgebreide informatie over bouwsteen 3. Brunssum, waar iedereen op een fijne manier kan leven! is te vinden ten aanzien van:

Leefbaarheid:
op pagina 19, 5.1 9e alinea.

Omgeving:
op pagina 3, Inleiding, 2e en 3e alinea; pagina 7, 1.1.2, 2e alinea; pagina 7, 1.2 en 1e alinea; pagina 14, 2.1.1, 2e alinea; pagina 15, 1e alinea; pagina 23, 3.1; pagina 26, IV; pagina 27, 4.2; pagina 29, V, 5.1, 8e alinea.

Meedoen:
op pagina 18. 2.4.1, 6e alinea; pagina 27, 4.2, 1e alinea.

Diensten:
op pagina 9, 1.3, 2e alinea; pagina 12, bovenaan; pagina 27, 4.1.1, 1e alinea; pagina 27, 4.2, 5e alinea.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven