Voorzieningen die nodig zijn.

Brunssum, met voorzieningen die onze inwoners nodig hebben!

Brunssum heeft ontzettend veel voorzieningen te bieden. De Brunssumse VVD vindt het belangrijk dat deze voorzieningen zowel nu als in de toekomst aansluiten op de wensen van onze inwoners. Van woningen voor jong en oud, tot een goed vervoersnetwerk en voorzieningen voor verenigingen. De Brunssumse VVD maakt zich er hard voor.

Met balans tussen bebouwing, voorzieningen en groen
In Brunssum moet voldoende woonaanbod aanwezig zijn, zowel voor jongeren als voor mensen die willen doorgroeien van een starterswoning naar een volgende stap. Gezien de huidige vraag naar woonruimte vinden wij het belangrijk dat alle nog aanwezige bouwgrond in Brunssum zo snel als mogelijk bebouwd gaat worden. Starters faciliteren we daarbij door een maximale starterslening ter beschikking te stellen. Zo voorkomen we zoveel als mogelijk dat Brunssummers gedwongen elders gaan wonen. Naast bebouwing hebben we ook oog voor voldoende groen in de wijken. Groen dat ook consequent en goed onderhouden wordt. Als gemeente proberen we ook onze inwoners aan te sporen om groen aan te leggen in hun tuinen. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij operatie steenbreek.

 Waar kinderen van goed onderwijs en opvang worden voorzien
Onze gemeente beschikt over moderne basisscholen. Dat wil de Brunssumse VVD ook zo houden. Door het onderhoud goed te regelen en snel in te zetten. Bovendien vinden we het belangrijk dat leerkrachten in goede omstandigheden hun werk kunnen doen. Zo hebben wij in de afgelopen periode onder andere voorgesteld om verkoelende maatregelen te treffen in bepaalde klaslokalen omdat de temperaturen simpelweg te hoog werden. Eenzelfde geldt ook voor de kinderopvang en peuterspeelzalen. Ook hier moeten de gemeentelijke voorzieningen op orde zijn en stimuleren wij bovendien het vroeg en voorschoolse educatieprogramma.

 Waar je gemakkelijk van A naar B kunt komen, met de auto, fiets en het openbaar vervoer
Als Brunssumse VVD vinden wij het belangrijk dat alle delen van Brunssum veilig en goed bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld als kinderen met de fiets of te voet naar de tennis, het zwemmen of naar school toe gaan, maar ook als je met het gezin even met de auto bij opa en oma op bezoek wilt. Dat doen wij door bij aanpassingen aan wegen rekening te houden met fietsers en de breedte van het fietspad daarop aan te sluiten, maar ook door voldoende parkeergelegenheid aan te bieden in de wijken. Brunssummers die boodschappen en/of inkopen willen doen, kunnen overal in Brunssum rekenen op gratis parkeren.
Voor de Brunssummer die graag met het OV reist of vanwege persoonlijke redenen op het OV is aangewezen, vinden wij het belangrijk dat er voldoende op- en uitstapgelegenheden in Brunssum aanwezig zijn. Waarbij bovendien rekening wordt gehouden met eventuele persoonlijke beperkingen.

► Waarbij sport en verenigingsleven een kloppend hart vormen
Naast dat sporten gezond is, vervult het ook een belangrijke sociale functie. Eenzelfde geldt ook voor verenigingen. Het biedt jong en oud de kans om elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten en gebeurtenissen te delen. Belangrijk is daarom dat de gemeente sport en verenigingen op een goede manier accommodeert en ondersteunt. Situaties zoals bijvoorbeeld lange tijd bij VV de Leeuw aan de hand waren, met een zwaar achterstallige accommodatie, moeten voorkomen worden. Mede om die reden is de VVD aanjager geweest om nieuwbouw voor de club te realiseren. Om dat voor iedere sportclub en vereniging eerlijk te laten verlopen, is voor iedereen inzichtelijk wie wanneer op wat mag rekenen.

Uitgebreide informatie over bouwsteen 2. Brunssum, met voorzieningen die onze inwoners nodig hebben! is te vinden ten aanzien van:

Voorzieningen:
op pagina 7, 1.1.2; pagina 9, 1e alinea; pagina 16, 2.3, en 4e en 5e alinea; pagina 17, 2.3.1 en 2e en 3e alinea; pagina 22, 2e alinea; pagina 23, 3.3; pagina 27, 4.1.1; pagina 30, VI, 2e alinea.

Onderwijs:
op pagina 18, 2.4, 3e alinea; pagina 20, 2.5, 3e alinea; pagina 23, 3.3, 4e alinea; pagina 24, 2e en 4e alinea en 3.4, 2e alinea; pagina 27, 4.1.1, 3e alinea.

Verenigingsleven:
op pagina 3, 1e alinea; pagina 4, 2e alinea.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven