Veiligheid als topprioriteit!

Brunssum, waar veiligheid een topprioriteit is!

Iedere Brunssummer moet zich veilig voelen in zijn of haar eigen buurt en thuis. Zonder je veilig te kunnen voelen, kun je namelijk niet vrij zijn en met een fijn gevoel in Brunssum leven. De Brunssumse VVD maakt van veiligheid daarom een topprioriteit.

Waar we veilig zijn en ons veilig voelen
De Brunssumse VVD wil dat iedereen in Brunssum veilig en zonder zorgen kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat doen we door criminaliteit keihard aan te pakken, alsook de kans op herhaling te minimaliseren. Wij zijn voorstander van het vergroten van het aantal boa’s in Brunssum. Daardoor wordt zowel de zichtbaarheid in de wijken als de pakkans vergroot. De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die het veroorzaken. In Brunssum geldt een zero-tolerance beleid voor criminele jongeren en overlast. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. We zetten daarbij stevig in op het terugdringen van wapenbezit onder jongen. Hierbij denken we aan voorlichting en inleveracties bij het politiebureau. Ook zijn wij voorstander van het voeren van stopgesprekken met en het betrekken van ouders in het geval van overlast gevende jongeren.

Waar hulpdiensten en hulpvoorzieningen snel beschikbaar zijn
Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen. Ook overige hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar. Ten behoeve van het snel en adequaat reageren bij een hartstilstand, is het reanimatieoproepnetwerk gevuld met opgeleide vrijwilligers en zijn er voldoende Automatische Externe Defibrillators (AED’s) aanwezig en bereikbaar in de wijken.

Waar criminaliteit wordt aangepakt
Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. De Brunssumse VVD ondersteunt het Jeugd Preventie Plan (JPP) waarin verschillende instanties samenwerken om problemen te voorkomen. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit. De burgemeester heeft veel bevoegdheden die zij kan gebruiken om Brunssum veiliger te maken. Wij willen dat zij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Bijvoorbeeld als het gaat om drugscriminaliteit. De Brunssumse VVD is voor een krachtige integrale aanpak van de hennepteelt, drugsoverlast in wijken, drugsdealers- runners, etc. en tegen het vestigen van coffeeshops en- of growshops in onze gemeente. Wat de Brunssumse VVD betreft dient er op al deze terreinen een zerotolerancebeleid gevoerd te worden en zet de Burgemeester hier fors op in. Dat geldt ook bij aantoonbare aanwijzingen van criminaliteit, waar de burgemeester wat ons betreft moet inzetten op het toepassen van preventief fouilleren en mobiel cameratoezicht. Er wordt grensoverschrijdend met de Parkstadgemeenten samengewerkt. Dat geldt ook voor criminaliteit die online plaatsvindt, zoals WhatsApp-fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime.

Met een duidelijke rol voor de Allied Joint Force Command
Veiligheid gaat met de aanwezigheid van de Allied Joint Force Command in onze gemeente verder dan enkel Brunssum. Het militaire hoofdkwartier van de NAVO draagt namelijk bij aan mondiale vrede en veiligheid. De Brunssumse VVD hecht veel belang aan de aanwezigheid van het HQ JFC Brunssum en is van mening dat het gemeentebestuur tot maximale inspanningen moet gaan voor het behoud hiervan.

Uitgebreide informatie over bouwsteen 1. Brunssum, waar veiligheid een topprioriteit is! is te vinden ten aanzien van:

Veiligheid:
op pagina 9, 1.3; pagina 10, 2e alinea; pagina 26, 4.1; pagina 26, laatste alinea; pagina 27, 1e en 4e alinea; pagina 27, 4.2.

Handhavig:
op pagina 3, 3e alinea; pagina 26, IV, 1e alinea.

Hulpdiensten:
op pagina 27, 4.1.1, 1e alinea en 4.2, 4e alinea.

Criminaliteit:
op pagina 26, IV en 1e alinea; pagina 27, 4.2, 1e en 2e alinea; pagina 28, 1e alinea; pagina 29, V, 5.1, 7e alinea.

Allied Joint Force Command:
op pagina 24, 3.4, 4e alinea; pagina 27, 4e alinea.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven