Gezondheid, preventie en ondersteuning centraal.

Brunssum, waar gezondheid, preventie en ondersteuning goed geregeld zijn!

Investeren in gezondheid vindt de Brunssumse VVD ontzettend belangrijk. Door in te zetten op gezonde (kind)omgevingen en een gezonde leefstijl. Zo ondersteunen wij initiatieven die samen hangen met trendbreuk, gezonde lunches op scholen en initiatieven rondom jongeren op gezond gewicht. Ook vinden wij dat mensen die zorg nodig hebben, moeten kunnen rekenen op onze gemeente.

► Met liefdevolle zorg, dichtbij huis
Onze Brunssumse bevolking wordt ouder. Vroeg of laat krijgen zij met zorg te maken. De Brunssumse VVD vindt dat zij dan moeten kunnen rekenen op goede en liefdevolle zorg op de juiste plek op het juiste moment, zodat het weinig aanpassing vraagt aan het dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt oud kunt worden zonder zorgen. Om dat intensiever te ondersteunen, zetten we bovendien in op het bouwen van meer woningen waar je fijn oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo blijft de voor velen gewenste zelfstandigheid zo lang als mogelijk gewaarborgd.

 Waar onze kinderen fijn kunnen opgroeien
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Onze gemeente helpt daarbij door in te zetten op een veilige en prettige manier van opgroeien en het bieden van kansen om talenten te kunnen ontwikkelen. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Als Brunssumse VVD vinden we het belangrijk dat we dan wel bekijken of de hulp ook echt passend is. Zo houden we de zorg betaalbaar. Voorkomen van hulp, preventie, is daarvoor ook erg belangrijk. Door problemen vroeg aan te pakken, voorkomen we de inzet van zwaardere hulp. Buurtnetwerken, huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke ondersteunende rol. Wanneer jongeren niettemin zwaardere hulp nodig hebben, wordt die zorg tijdig geboden zonder maanden te wachten. Daarvoor pakken we de wachtlijsten in de jeugdzorg aan. Dat geldt zowel voor reguliere als voor (hoog-) specialistische jeugdzorg.

► Waar onderwijs een gelijke start biedt
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee voor de rest van hun leven. De Brunssumse VVD ziet school als een sociale ontmoetingsplaats. Op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Ook wordt op een bredere manier ingezet op gezondheid, bijvoorbeeld door het aanbieden van sport- en zwemlessen. Lopend of fietsend naar scholen vinden wij gezond en juichen wij toe. Belangrijk is dat scholen ook goed en veilig bereikbaar zijn per voet of fiets voor kinderen en ouders. Vanuit de gemeente gaan we bovendien initiatieven stimuleren om samen gezond te ontbijten en lunchen op scholen mogelijk te maken. Om een gezonde levensstijl al op jonge leeftijd te bevorderen investeert Brunssum tevens in het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en het realiseren van de Trendbreuk. De Brunssumse VVD zet in op de instanties die om en rond jongeren samenwerken om die gezonde levensstijl zoveel mogelijk te bevorderen.

► Waar we gezond zijn, sporten en bewegen
Voor de gezondheid is sporten ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Sporten zorgt bovendien voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Voor jong en oud is het belangrijk in beweging te blijven. De Brunssumse VVD vindt daarom dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn. Enerzijds via sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke instellingen. Anderzijds door het aanbieden van plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Zoals bijvoorbeeld het calisthenics park in het Vijverpark. Onderhoud van sportcomplexen dient goed te zijn. Exploitatie door derden is voor de Brunssumse VVD met goede afspraken geen probleem. Sportevenementen, zoals bijvoorbeeld de Parelloop en de wielerronde, zijn een manier om Brunssum op een gezonde manier op de kaart te zetten. Zij krijgen daarom onze volledige steun.

Uitgebreide informatie over bouwsteen 7. Brunssum, waar gezondheid, preventie en ondersteuning goed geregeld zijn! is te vinden ten aanzien van:

Gezondheid:
op pagina 18, 2.41 4e alinea; pagina 22, 3.2 5e en 8e alinea; pagina 24, 3.4 2e alinea; pagina 25, 5e alinea.

Preventie:
op pagina 22, 3.2, 4e alinea; pagina 26, IV, 4.1, 4e en 7e alinea; pagina 27, 4.2 en 2e alinea.

Onderwijs:
op pagina 18, 2.4, 3e alinea; pagina 20, 2.5, 3e alinea; pagina 22, 3.3 en 4e alinea; pagina 24, 2e en 4e alinea; pagina 24, 3.4, 2e alinea; pagina 27, 4.1.1, 3e alinea.

Sport(clubs/verenigingen/subsidies):
op pagina 3, 6e alinea; pagina 4, 3e alinea; pagina 7, 1.2, 3e alinea; pagina 9, 1.3, 1e alinea; pagina 16, 2.3, pagina 18, 2.4, 1e alinea; pagina 22, 3.2, 4e en 5e alinea; pagina 23, 3.3, 1e alinea; pagina 24, 3e alinea; pagina 24, 3.4 en 1e, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e en 8e alinea; pagina 25, 1e, 2e, 5e en 6e alinea.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven