Een trotse gemeente.

Brunssum, positief op de kaart! (Imago en Branding)

Brunssum heeft ontzettend veel moois te bieden. Toch lukt het ons nog niet altijd om dat op een goede manier tot uiting te brengen. De Brunssumse VVD vindt het daarom belangrijk dat we echt trots zijn op onze gemeente. Wij willen dat graag nog actiever uitdragen. Brunssum maken we op die manier echt samen.

► Citybranding, laat zien wat Brunssum heeft
We wonen in een prachtige gemeente vol mogelijkheden. Als Brunssumse VVD vinden we dat we al die mooie kanten van ons Brunssum nadrukkelijk moeten promoten. Zo maken we onze inwoners bewust en trots op hetgeen hun gemeente te bieden heeft en laten we aan mensen buiten Brunssum zien waarom zij in Brunssum moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de unieke Brunssumse evenementen, de prachtige wandel en mountainbikeroutes op de Brunssummerheide alsook de blijvende mogelijkheden om in Brunssum gratis te parkeren.

 Dankzij de krachtige Brunssumse cultuur
Een sleutelrol is weggelegd voor onze kenmerkende Brunssumse cultuur. We hebben een hecht verenigingsleven, kleinschalige en sterke bovenregionale evenementen, een grote actieve groep vrijwilligers en met JFC Brunssum een krachtig internationaal karakter. Als Brunssumse VVD kunnen deze cultuurdragers op maximale steun rekenen. Bijvoorbeeld door mee te denken als mensen iets willen organiseren, door vrijwilligers te faciliteren in hulpmiddelen als zij die nodig hebben (zoals recent het geval was bij het opruimen van zwerfafval) en tweetaligheid (Nederlands/Engels) meer gewoon te laten zijn.

Met een frisse levendige uitstraling
Om aantrekkelijk te zijn is het belangrijk dat de gemeente een frisse uitstraling heeft. De verloedering en leegstand, met name van het centrum en de aanloopstraten zoals de Rumpenerstraat, moeten daarom actief bestreden worden. Partijen die hierbij kunnen ondersteunen, zoals Stichting Streetwise, worden betrokken en een concreet uitvoeringsplan wordt uitgewerkt. Door als gemeente in leefbaarheid te investeren, onze sterktes beter uit te lichten en inwoners nog trotser te laten zijn op hun gemeente, gaan we samen de uitdaging aan om Brunssum weer te laten groeien in plaats van krimpen.

► En een gemeentebestuur dat het goede voorbeeld geeft
Een niet te onderschatten voorbeeldrol op het gebied van imago en branding van de gemeente Brunssum is weggelegd bij het gemeentebestuur. Eenieder vanuit haar/zijn rol dient zich bewust te zijn van het feit dat zij een uithangbord vormen van onze gemeente. Voor persoonlijke vetes en het najagen van eigen belangen is bij de Brunssumse VVD geen plek. Wij willen vooruit en geven hierbij zelf het goede voorbeeld door opnieuw frisse, nieuwe mensen een kans te geven op onze kieslijst! Zo hopen wij ook nadrukkelijk het geluid van alle Brunssummers te laten horen.

Uitgebreide informatie over bouwsteen 5. Brunssum, positief op de kaart! (Imago en Branding) is te vinden ten aanzien van:

Imago en branding:
op pagina 16, 2.3, 1e en 2e alinea.

Cultuur:
op pagina 16, 2.3 en 3e en 4e alinea; pagina 20, 2.6, 5e alinea; pagina 23, 3.3, 1e alinea.

Evenementen:
op pagina 16, 2.3, 1e, 2e en 6e alinea; pagina 17, 2.3.1, 4e en 5e alinea; pagina 25, 2e alinea.

 


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven