Een bloeiende Brunssumse economie.

Brunssum, een bloeiende economie en werk voor iedereen!

Zorgen voor werkgelegenheid gaat voor de Brunssumse VVD hand in hand met ruimte bieden aan ondernemers. Zeker het midden- en kleinbedrijf in Brunssum vormt daarbij de motor van onze lokale economie. Deze bedrijven koesteren wij dan ook. Samen met hen gaan we dan ook actief kijken hoe we de Brunssumse economie verder kunnen versterken.

► Door samen op te trekken met ondernemers
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente oog en oren heeft voor alle creatieve ideeën die bij ondernemers spelen. Daarvoor moet de gemeente met de voeten in de klei staan. Bijvoorbeeld door goede banden te onderhouden met de verschillende ondernemersverenigingen. Signalen die van daaruit voortkomen, worden serieus genomen en waar mogelijk opgepakt. Ook als zaken niet mogelijk zijn, wordt daarover gecommuniceerd. Zo waarderen wij onze ondernemers en weten zij waar ze aan toe zijn.

 Door economische ontwikkelingen te stimuleren en in te zetten
op werk voor iedereen

Brunssum moet een economische toplocatie worden voor ondernemers. Door enerzijds aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden op te stellen en anderzijds mee te denken als aanvragen komen en zaken vanuit een centrale locatie op te pakken. De Brunssumse VVD is voorstander van een centraal fysiek loket waar bestaande ondernemers en nieuwe initiatieven direct terecht kunnen. Met één vast aanspreekpunt vanuit de gemeente dat opkomende vragen oppakt en terugkoppelt. Startende ondernemers kunnen bovendien rekenen op een starterssubsidie. Onze gemeente blijft bovendien nadrukkelijk in gesprek met buurgemeenten om samen grootschalige bedrijvigheid aan te trekken. Bijvoorbeeld voor de invulling van de Brunssumse Oostflank. Zo realiseren we samen werk voor iedereen.

► Met een levendig centrum
Onze lokale ondernemers in het centrum proberen op veel manieren ons centrum gezellig en levendig te houden. Om dat effect maximaal te laten zijn, is het belangrijk dat zij ook kunnen vertrouwen op een ondersteunende visie vanuit d e gemeente. Op dit moment staat een groot deel van de panden leeg en blijft de concrete invulling onduidelijk. Voor de Brunssumse VVD is het belangrijk dat hierin snel keuzes worden gemaakt en knopen worden doorgehakt. Zo zorgen we ervoor dat we weer snel invulling geven aan lege panden en bestaande ondernemers zich gehoord voelen.

► Brunssumse horeca als belangrijke sociale spil
Onze Brunssumse horeca heeft een belangrijke rol als het gaat om het verbinden van mensen. Zowel direct als indirect. Direct omdat de horeca vaak een plek is waar mensen en verenigingen samenkomen om, al dan niet onder het genot van een hapje en drankje, nieuwe en bestaande ideeën te bespreken. Indirect omdat onze Brunssumse horeca heel veel initiatieven ondersteunt met een financiële of ondersteunende bijdrage. Daarmee vormen zij een belangrijk cement voor het verbinden van de sociale activiteiten in Brunssum.

Uitgebreide informatie over bouwsteen 6. Brunssum, een bloeiende economie en werk voor iedereen! is te vinden ten aanzien van:

Economie en werkgelegenheid:
op pagina 11/12, 1.4 laatste alinea; pagina 13, II, 2.1 en 1e alinea, pagina 15, 2.2.1, 1e en 2e alinea; pagina 18, 2.4, 1e en laatste alinea; pagina 25, 5e alinea; pagina 29, V, 5.1, 8e alinea.

Centrum:
op pagina 4, 1e alinea; pagina 10, 1.3.2, 1e, 2e, 5e en 6e alinea; pagina 14, 2.2 en 4e alinea.

Horeca:
op pagina 6, 1.1, 4e alinea; pagina 14, 2.1.1., 1e, 3e en 4e alinea; pagina 14, 2.2 en 2e alinea; pagina 16, 2.3.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven