Duurzaamheid als standaard.

Brunssum, een stad waar duurzaamheid de standaard is!

De Brunssumse VVD denkt niet alleen aan vandaag. Wij denken ook aan de toekomst en dat doen wij op veel manieren. Zo vinden wij het belangrijk dat we aandacht hebben voor het klimaat, voor een groene gemeente maar ook een gemeente die financieel gezond is. Op die manier laten wij Brunssum altijd op een goede manier achter voor onze jeugd en jongeren.

Waar we wonen en leven in een groene, parkachtige omgeving
Brunssum is enorm rijk aan groen, zowel in de stad als daarbuiten. Groen zorgt voor gezondheid, een aangenaam klimaat en een fijne leefomgeving. Als Brunssumse VVD koesteren wij dat groen en zorgen we ervoor dat het goed onderhouden blijft. Er kan echter nog veel meer groen bij. Denk aan schoolpleinen, in de woonwijken en pleinen, parken en in ons centrum. Groen houdt de stad ook koel en bij een opwarmende aarde is dat wel zo aangenaam. Daarom willen we in de komende vier jaren de hoeveelheid groen in onze stad fors uitbreiden, waarbij we onze burgers ook willen stimuleren om hetzelfde te doen.

 Waar we alles op alles zetten om ons klimaat zoveel mogelijk te ontzien
Door nog veel meer in te zetten op duurzame energie (waar dat ook verantwoord is), vergroening van de leefomgeving, meer laadpalen voor elektrische voertuigen en het stimuleren van energieneutraal bouwen, dragen we bij aan het ontzien van het klimaat. Ook willen we het voor woning- en vastgoed eigenaren zo makkelijk mogelijk maken om dit soort klimaatvoorzieningen te realiseren. De Brunssumse VVD vindt het belangrijk dat we als gemeente burgers ondersteunen bij het kiezen voor duurzaamheidsmaatregelen. Dat kan zowel op basis van informatiedeling, alsook door subsidies en andersoortige financiële tegemoetkomingen aan te bieden. Als lokale overheid moet Brunssum bovendien het goede voorbeeld geven en in de komende periode alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken, onder andere door het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed, daar waar mogelijk. Waar mogelijk werken we als gemeente samen met energiecoöperatie Energiek Brunssum. Een burgerinitiatief van Brunssummers die het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energie als hoofddoel hebben.

 Waar we inzetten op hergebruik van grondstoffen
In Brunssum wordt steeds beter ons afval gescheiden of gereed gemaakt voor hergebruik. Een gegeven waar wij als Brunssumse VVD blij mee zijn. Echter, de kosten nemen toe. Het blijft daarom goed om kritisch te blijven kijken of er mogelijkheden zijn om kosten omlaag te krijgen. Daarbij moeten we bijvoorbeeld goed onderzoeken of na-scheiding niet een beter resultaat geeft tegen lagere kosten. Ook bedrijven blijven we aansporen om maximaal in te zetten op hergebruik. Ook het voorkomen van afval zal in de komende jaren nog meer aandacht krijgen, onder andere door de hoeveelheid verpakking fors terug te dringen.

► Waar we voor iedereen de lasten zo laag mogelijk houden en
financieel gezond zijn
Wij willen dat in Brunssum de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk blijven. Zo houden we Brunssum aantrekkelijk en duurzaam. Als Brunssumse VVD zijn we zeer kritisch naar de gemeente toe als het om belastingen gaat. Daarvoor streven we naar een compacte en slagvaardige gemeente die zoveel mogelijk voor mensen kan betekenen tegen zo laag mogelijke kosten. Daarbij geldt wel dat de gemeente niet meer geld kan uitgeven dan binnen komt en al helemaal geen ‘spaargeld’ mag inzetten om de begroting sluitend te krijgen. De Brunssumse VVD ziet erop toe dat Brunssum haar zaken financieel goed op orde heeft en dat de gemeente heel nauwgezet haar uitgaven en prestaties meet, zodat we financieel controle blijven houden.

Uitgebreide informatie over bouwsteen 4. Brunssum, een stad waar duurzaamheid de standaard! is te vinden ten aanzien van:

Duurzaamheid:
op pagina 11, 1.4, 6e alinea; pagina 29, 5.2, 1e alinea.

Groene omgeving:
op pagina 7, 1.2.

Financieel:
op pagina 8, 1.2.1, 1e alinea; pagina 24, 3.4, laatste alinea; pagina 30, VI en 2e alinea.

Lasten:
op pagina 4, 1e alinea; pagina 11, 1.4, 8e alinea; pagina 13, II, 2e en 6e alinea; pagina 30, VI, 3e alinea.

Duurzame energie:
op pagina 11, 1.4, 5e, 9e en 10e alinea.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven