BRUNSSUM

U bent bij: Vragen op grond van art 43 RvO

Betreft: Zorgelijke cijfers overlijden hart- en vaatziekten

Brunssum, 3 februari 2016

Geacht college van B & W,

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (periode 2009-2012) blijkt dat de sterfte in Limburg door hart- en vaatziekten tot de hoogste in Nederland behoort. Zuid-Limburg is landelijk zelfs koploper met een score die 15 procent hoger ligt dan het nationaal gemiddelde. Uitgesplitst naar gemeenten blijkt de gemeente Brunssum met een percentage van 132 procent in Limburg de plaats waar de meeste mensen overlijden door hart- en vaatziekten.

Gaarne ontvangen wij antwoord op de volgende vragen:

1. Zijn deze cijfers van het RIVM bij het college bekend?
2. Hebben deze cijfers bijzondere aandacht van de GGD Zuid-Limburg?
3. Wat gebeurt er momenteel om deze cijfers terug te dringen in de provincie dan wel door de gemeente Brunssum?
4. Is er een patroon aan te geven in het type hart- en vaatziekten die hier debet aan zijn?
5. Welke leeftijdsgroepen springen uit deze resultaten zowel positief als negatief?

Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie Brunssum

J. van Oppen, raadslid
S. Gulpen, burgercommissielid