BRUNSSUM

U bent bij: Vragen op grond van art 43 RvO

Betreft: Uitruklocatie ambulance

Brunssum, 3 juni 2016

Geacht college van B & W,

De afgelopen jaren heeft de VVD-fractie Brunssum constant aandacht gevraagd voor de overschrijding van de aanrijtijden van ambulances in Parkstad Limburg en in het bijzonder in onze eigen gemeente Brunssum. Uit onderzoek is gebleken dat in Brunssum Oost de overschrijding van de aanrijtijden regelmatig voor komt. Het aanrijden vanuit de ambulancepost Sittard zou mogelijk een oplossing zijn om de overschrijdingen te reduceren. Uit de laatste cijfers bleek dat deze oplossing weinig heeft bijgedragen aan het bekorten van de aanrijtijden. De VVD-fractie Brunssum heeft ook als mogelijke oplossing aangedragen om een ambulance te stationeren in Brunssum, bijvoorbeeld bij de brandweerkazerne of het nieuwe zorgplein.

Gaarne ontvangen wij antwoord op de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven hoe het momenteel is gesteld met de overschrijdingen van de aanrijtijden in Brunssum en in het bijzonder in Brunssum Oost?
2. De GGD is op zoek naar goede, onopvallende uitvalsplekken met faciliteiten in o.a. onze gemeente. Bent u momenteel in gesprek met de GGD voor het stationeren van een ambulance in Brunssum op basis van Dynamisch Ambulance Management?
Zo ja, aan welke mogelijke uitruklocatie wordt gedacht en op welke termijn denkt het college dit dan te realiseren?
3. Kunt u ook aangeven wat de kosten zijn voor een uitruklocatie in Brunssum?

Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie Brunssum,

A. de Haas, raadslid
Sharon Gulpen, burgercommissielid