BRUNSSUM

U bent bij: Vragen op grond van art 43 RvO

Betreft: Pinautomaat in Treebeek

Brunssum, 18 april 2016

Geacht college van B & W,

Meermaals heeft de VVD Brunssum fractie reeds aandacht gevraagd voor het opnieuw realiseren van een pinautomaat buiten in Treebeek. Laatstelijk nog tijdens de auditcommissie van 23 februari 2016. Vanuit uw kant werd toen aangegeven dat de verwachting was dat een pinautomaat buiten op korte termijn geregeld zou worden. De VVD Brunssum bemerkt echter dat het sindsdien stil is rondom dit onderwerp. Wij zouden daarom wederom aandacht willen vragen voor dit onderwerp.

Ten aanzien van bovenstaande heeft de VVD fractie een aantal vragen:

1. Blijft u met de VVD fractie van mening dat het ontbreken van een pinautomaat buiten in Treebeek een gemis is voor het moderne centrum dat daar is gerealiseerd?
- Zo ja, kunt u ons dan concreet aangeven welke stappen u ondernomen heeft voor het realiseren van een buiten pinautomaat tussen de auditcommissie van 23 februari en dit schrijven vandaag de dag?
- Indien ja, kunt u ons dan bovendien een concrete datum noemen waarop u verwacht dat Treebeek weer gebruik kan maken van een buiten pinautomaat?
2. Indien u inmiddels een andere mening bent toegedaan, waardoor het realiseren van een pinautomaat buiten niet (meer) noodzakelijk zou zijn, kunt u dit dan gemotiveerd toelichten?

In afwachting van uw beantwoording,

Namens de VVD-fractie,

Jaimy van Dijk,
Fractievoorzitter VVD Brunssum