BRUNSSUM

U bent bij: Vragen op grond van art 43 RvO

Betreft: parkeergelegenheid St. Clemenskerkje

Brunssum, 24 september 2016

Geacht college van B & W,

Tijdens de raadsvergadering van juli jl. heeft de raad van de gemeente Brunssum unaniem besloten om het St. Clemenskerkje te Brunssum aan te wijzen als officiële trouwlocatie van de gemeente Brunssum.

Hier is de VVD-fractie zeer blij mee!

Nu reeds een aantal huwelijke zijn voltrokken en andere activiteiten hebben plaatsgevonden in het St. Clemenskerkje wordt de buurt tijdens deze momenten geconfronteerd met ernstige parkeerproblemen en zeer gevaarlijke verkeerssituaties rondom deze locatie.

Gaarne ontvangen wij antwoord op de volgende vragen:

1. Zijn deze problemen ook bij het college van B&W bekend?
2. Zo ja; wat is het college van plan hieraan te gaan doen?
3. Zo nee; kan het college van B&W om een onderzoek instellen naar de verkeers- en parkeerproblemen bij huwelijksvoltrekkingen en evenementen?
4. Buurtbewoners geven aan dat er voldoende mogelijkheden zijn om parkeergelegenheid aan te leggen op o.a. het braakliggend terrein nabij het kerkje. Is dit voor het college een optie om nader te onderzoeken c.q. uit te werken?

Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie Brunssum,

A. de Haas, raadslid