BRUNSSUM

U bent bij: Vragen op grond van art 43 RvO

Betreft: Kunstgrasvelden

Brunssum, 11 oktober 2016

Geacht college van B & W,

In het televisieprogramma ZEMBLA werd afgelopen woensdagvond aandacht besteed aan mogelijke gezondheidsrisico's van de rubberen korrels - het zogeheten SBR-rubbergranulaat - in kunstgrasvelden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden en vastgesteld dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico's zijn. ZEMBLA stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen trekken. Hoewel in de uitzending van ZEMBLA niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen korrels gezondheidsrisico's met zich meebrengen is vast komen te staan dat het RIVM de bevindingen uit het programma ZEMBLA zorgvuldig moet bekijken en indien nodig vervolgonderzoek moet doen. Meer onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters. Het advies vanuit het RIVM van afgelopen vrijdag dat ouders adviseert kinderen te laten douchen na het sporten en zelfs afraad om te spelen met de rubberen korrels zorgt voor steeds meer twijfel. Twijfel over de gezondheidsrisico's bij bestuurders, leden en ouders van jeugdleden.

In Brunssum hebben wij jaren geleden het gehele EMMA terrein voor miljoenen laten saneren omdat er sprake zou zijn van PAK's in de bodem. Dit zou ook schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Nu zouden we er dan onze kinderen op laten voetballen. Dat zou raar zijn.

Kunstgras is continu in ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn er alternatieven voor rubberen korrels ontwikkeld die bijdragen aan een betere grasmat, geen gezondheidsrisico's met zich meebrengt en milieuvriendelijker zijn. Een aantal voorbeelden is korrels van kurk of synthetisch rubber (TPE). Bijkomend voordeel is dat deze prettiger aanvoelen op warme dagen (geen geur en hitte). Wekelijks sporten er in Brunssum circa 1.750 inwoners op de bestaande kunstgrasvelden.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van de uitzending van ZEMBLA?
2. Is het college ook geschrokken van de bevindingen van ZEMBLA?
3. Is het college ook van mening dat er zeker vervolgonderzoek moet komen?
4. Is het college bereid om te onderzoeken of de huidige kunstgrasvelden in de gemeente Brunssum geschikt zijn voor kurk danwel synthetisch rubber (TPE) infill? Dit eveneens te onderzoeken voor het huidig in aanleg zijnde kunstgrasveld van sv Brunssum?
5. En zo ja - om gezondheidsrisico's uit te sluiten - over te gaan tot het vervangen van de infill bij de bestaande kunstgrasvelden door kurk danwel synthetisch rubber.

Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie Brunssum,

Jaimy van Dijk
Fractievoorzitter