BRUNSSUM

U bent bij: VVD Brunssum

Betreft: Geen noodopvang of permanent opvang meer in oude ziekenhuis Brunssum

Brunssum, 10 november 2016

Afgelopen dinsdag vond de begrotingsvergadering in Brunssum plaats. Daarnaast werd echter nog een ander definitief besluit genomen, namelijk het initiatiefvoorstel van o.a. de VVD Brunssum betreffende het oude ziekenhuis in Brunssum. Daarmee is een einde gekomen aan vele debatten rondom de noodopvang in het oude ziekenhuis. Dankzij het aangenomen initiatiefvoorstel is deze nu definitief ten einde en zal ook een mogelijk AZC op die locatie niet meer aan de orde zijn. Precies datgene dat wij ook met onze burgers hebben afgesproken.

Zoals immers bekend heeft de VVD Brunssum zich tijdens het debat over de noodopvang van 12 november vorig jaar namelijk hard gemaakt voor duidelijkheid richting onze burgers. Dit was niet voor niets. De vele gesprekken die wij met de bewoners van de wijk Oost voerde, maakte duidelijk dat het draagvlak voor een noodopvang in het oude ziekenhuis erg broos was. Daarbij werd tevens duidelijk dat wanneer heldere afspraken gemaakt konden worden over het aantal mensen dat wij zouden opvangen, de duur van de opvang en het inzetten op gezinnenopvang, een groot deel van de wijk Oost begreep dat er een humanitaire plicht voor Brunssum bestond. Echter, ook je humanitaire verplichting kent grenzen en vraagt gedegen afspraken.

De VVD Brunssum is dan ook nooit van deze afspraak afgeweken. Reeds in de vergadering over de perspectiefnota van 11 juli jongstleden, wilde wij dan ook de duidelijkheid hebben van de portefeuillehouder dat de noodopvang in het oude ziekenhuis zou stoppen en daarvoor in de plaats ook geen AZC zou komen. Hier kon richting ons echter geen klare wijn worden geschonken, waarop de VVD Brunssum samen met Lijst Borger het initiatief heeft genomen voor een motie die het college opriep met een voorbereidingsbesluit te komen voor het oude ziekenhuis in Brunssum bij eerste raadsvergadering na het zomerreces. Deze werd met steun van het CDA Brunssum en BBB Lijst Palmen aangenomen. Hierdoor is de verplichting ontstaan richting het college om voor toekomstige ontwikkelingen op dat gebied, eerst naar de Gemeenteraad van Brunssum te komen.

Tijdens de eerste raadsvergadering werd echter duidelijk dat het college niet met dit voorbereidingsbesluit ging komen. De vier partijen die de motie hebben ingediend, zijn daarom gezamenlijk opnieuw om de tafel gaan zitten. Met als resultaat het aangeven initiatiefvoorstel tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2016. Hierdoor is de Gemeenteraad van Brunssum voor het eerst sinds de discussie rondom de noodopvang in Brunssum voor het eerst echt als eerste aan zet. Het college kan daarbij uiteraard haar voorbereidende taken uitvoeren, maar wanneer een definitief besluit valt zal de Gemeenteraad van Brunssum eerst een definitief akkoord moeten geven.

Wat wilt de VVD Brunssum dan wel?
Het krantenartikel dat in het Limburgs Dagblad vanochtend verscheen, zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat een noodopvang dan wel AZC voor de VVD Brunssum alsnog tot de mogelijkheden behoort. Laat volstrekt helder zijn dat dit zeker niet het geval is. Ook het openen van een noodopvang of AZC elders in Brunssum is voor ons niet aan de orde.

Wanneer wij kijken naar de bestaande noopopvangen en AZC's in Nederland, zien wij namelijk dat deze reeds in voldoende mate aanwezig zijn. De echte problemen zitten in de doorstroming van mensen, ofwel de opvang van mensen die een status hebben gekregen, de zogenaamde statushouders. Als VVD Brunssum vinden wij het belangrijk dat onze gemeente, met een goede balans tussen Brunssumers die al lang op een wachtlijst staan en statushouders, inzet op het opvangen van statushouders. Brunssum blijft hierdoor een gemeente met een humanitair gezicht en oog voor mensen in een kwetsbare situatie, terwijl wij aan de andere kant ook de belangen van onze inwoners op een goede wijze behartigen. Wanneer de VVD Brunssum dan ook aangeeft opvang van vluchtelingen niet uit te sluiten, hebben wij ook louter en alleen over de opvang van statushouders.

Jaimy van Dijk
Fractievoorzitter VVD Brunssum